Forskarna har länge känt till att det är svårt att tvätta bort solk och smuts. Smutsmolekyler tycks ha ett speciellt tycke för tyger och klänger sig fast vid dem, de spjärnar emot vid försök att få loss dem. G1har emellertid löst problemet.De verksamma ingredienserna i G1 penetrerar den svårast tänkbara smuts och "lyfter" den ur textilien som tvättas. Milda alkalier attackerar smutsen. Så snart smutsen avlägsnats måste den förhindras från att komma i kontakt med andra plagg i samma tvätt. G1 innehåller ingredienser som håller smutsen kvar i tvättvattnet till den sköljs bort. Dessutom innehåller G1 ämnen som motverkar korrosion på metalldelar i tvättmaskinen. G1 innehåller natriumperborat som är mycket effektivt när det gäller att ta bort fläckar, det fungerar dessutom vid låga temperaturer tack vare en specialtillsats. Tillsammans med de optiska vitmedlen gör dessa två tillsatser vit tvätt vitare och färgerna på kulört tvätt klarare. Det samlas inte i fibrer och det finns ingen risk för gulning vid upprepad användning.

582 kr